Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo                                                                                            Tisková zpráva

11. 7. 2022

Radnice Prahy 13 podpořila organizaci Dejme dětem šanci

Vedení Prahy 13 s organizací Dejme dětem šanci dlouhodobě spolupracuje a zapojilo se také do podpory knihy „Znáte jejich příběhy“.  Tak se jmenuje nová kniha přibližující život dětí a také mládeže, která z různých důvodů našla útočiště v dětském domově. Knihu podpořila Praha 13 dotací 50 000 korun.

„My dlouhodobě podporujeme několik sociálních iniciativ a dětské domovy jsou jedním z velkých společenských témat. Když děti dětský domov opouštějí, tak se najednou dostanou do zcela nového světa a tam je potřeba jim pomoct.  Věřím, že kniha plná autentických příběhů přiblíží toto téma široké veřejnosti, a především pomůže jednotlivým lidem. Podpora organizace Dejme dětem šanci je z naší strany absolutně samozřejmá a rádi jsme podpořili i tuto knihu i každodenní činnost těch, kteří pomáhají dětem z dětských domovů při vstupu do samostatného života,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

„V knize najdete 31 autentických příběhů těch dětí a mladých lidí, kteří v dětském domově žijí nebo žily. Příběhy jsme sbírali několik let v rámci literárních soutěží, které jsme pořádali, anebo jsou to příběhy studentů, které podporujeme. Ty, jejichž příběhy známe a věděli jsme, že jejich příběh je velmi hluboký, jsme požádali o jeho sepsání. Mimo to tam najdou čtenáři základní informace o náhradní rodinné péči a o ústavní péči. Touto cestou velmi děkuji radnici Prahy 13 za dlouhodobou podporu,“ dodala Michaela Chovancová, ředitelka organizace Dejme dětem šanci.

Knihu ZNÁTE JEJICH PŘÍBĚHY vydala organizace Dejme dětem šanci, která chce touto unikátní publikací seznámit veřejnost se svou činností. Součástí knihy je také velmi obsáhlý rozhovor s ředitelkou jednoho dětského domova.


Mgr. Lucie Steinerová
Vedoucí oddělení tisku a informací
Tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, mob. 773 784 245, E-mail: steineroval@praha13.cz

Dejme dětem šanci

Dejme dětem šanci
Vytisknout