Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo Tisková zpráva
8. 1. 2021


Rada městské části Praha 13 na svém dnešním zasedání odsouhlasila předložený návrh rozpočtu na rok 2021 ve výši téměř 450 milionů korun. Investovat se bude především do sociálních služeb, školství, rekonstrukce a oprav chodníků, nových parkovacích míst, zeleně a volnočasového veřejného prostoru. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný a schvalovat ho bude ještě zastupitelstvo městské části na začátku března. 

„Návrh rozpočtu vychází ze schváleného výhledu na období 2021 – 2025, podařilo se udržet vyrovnané příjmové i výdajové složky, což obzvlášť v této době nebylo jednoduché.  Velmi si vážím faktu, že jsme nemuseli přistoupit ke škrtům v investičních výdajích a všechny plánované investice pro letošní rok jsou do rozpočtu zahrnuty. Největší investicí letošního roku bude přístavba Střediska sociálních služeb Prahy 13, kde vzniknou tolik potřebné nové byty pro seniory. Do školských zařízení připravujeme milionové investice v podobě nového zdravého osvětlení, výměny oken a především rekuperační technologie, tedy speciální ventilační systémy, které v jednotlivých budovách zajistí efektivní temperování a ekonomickou výměnu vzduchu. Rekonstrukce se budou týkat také vnitrobloků, dětských a sportovních hřišť, abychom neustále zkvalitňovali veřejný prostor pro všechny naše občany. Dotace spolkům a sportovním klubům budeme řešit individuálně, v této době je velmi složité plánovat jakékoliv aktivity v této oblasti, a proto se budeme snažit v rámci rozpočtu zohlednit aktivity a organizace, které připravují činnosti především pro děti,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Mgr. Lucie Steinerová
tisková mluvčí městské části

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: steineroval@praha13.cz

 

Vytisknout