Logo STOP 10X5


Adresa redakce:

Sluneční náměstí 13
158 00 Praha 13

E-mail:
stop@praha13.cz
Telefon:
235 011 227, 235 011 229

Podávání inzerce

pondělí, středa 8-18 hodin
úterý, čtvrtek 8-13 hodin
E-mail: inzerce@praha13.cz,
Tel.
235 011 229Zpravodaj městské části Praha 13 - časopis STOP (Stodůlecký posel) je měsíčník vycházející vždy počátkem daného měsíce (kromě července a srpna) v nákladu 32 500 výtisků.
Roznáší se zdarma do všech schránek v Praze 13. Je dostupný pro téměř 62 000 obyvatel Stodůlek, Lužin, Velké a Malé Ohrady, Nových Butovic a Třebonic.
V rámci regionální spolupráce se rozesílá také na stovky adres v hlavním městě (úřady, redakce médií apod.).

VydavatelRada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
Registrace
MK ČR E 12088
IČO00241687
Redakce
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
Tel. 235 011 227
E-mail: stop@praha13.cz
Redakční rada
Michala Králová, Eva Černá, Alice Součková, JUDr. Emese Stluková
Šéfredaktorka
Eva Černá
Redakce a inzerce
Eva Černá, Petra Fořtová, Mgr. Dan Novotný
Grafická úprava, zlom a tisk
SAMAB PRESS GROUP, a.s.
Distribuce
Pavel Sirotek – firma Sabina, tel. 603 728 140

Vytisknout