Logo STOP 10X5


Adresa redakce:
ÚMČ Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13
158 00 Praha 13

E-mail: 
stop@praha13.cz
Telefon:
235 011 227, 235 011 229

Řádková inzerce

pondělí, středa 8-18 hodin
úterý, čtvrtek 8-13 hodin
E-mail: fortovap@praha13.czinzerce@praha13.cz
Tel. 235 011 229

Plošná inzerce
Iveta Šavelová, Obchodní ředitelka
Tel. 724 274 181
e-mail:  iveta.savelova@ceskydomov.cz
Český Domov Media House s.r.o.
Pod Altánem 99/103
100 00 Praha 10 – Strašnice

Zpravodaj městské části Praha 13 - časopis STOP (Stodůlecký posel) je měsíčník vycházející vždy počátkem daného měsíce (kromě července a srpna) v nákladu 33 500 výtisků.
Roznáší se zdarma do všech schránek v Praze 13. Je dostupný pro téměř 62 000 obyvatel Stodůlek, Lužin, Velké a Malé Ohrady, Nových Butovic a Třebonic.
V rámci regionální spolupráce se rozesílá také na stovky adres v hlavním městě (úřady, redakce médií apod.).

VydavatelRada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
Registrace
MK ČR E 12088
IČO00241687
Redakce
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
Tel. 235 011 217, 227, 229
E-mail: stop@praha13.cz
Redakční rada
Mgr. Lucie Steinerová, Mgr. Tomáš Tesarčík, Mgr. Jan Šafir, Daniela Třasáková, Bohdan Pardubický
Šéfredaktorka
Mgr. Lucie Steinerová
Redakce a inzerce
Mgr. Lucie Steinerová, Petra Fořtová, Andrea Říčková, Ing. Aleš Vrana
Grafická úprava, zlom, tisk a distribuce
Český Domov Media House s.r.o.Vytisknout