V období od 18.3. do 30.4.2019 bude na Praze 13 probíhat průzkum, jak obyvatelé pohlížejí na případné zavedení parkovacích zón.
Výzkum realizuje firma ppm factum research, která se zaměřuje na sociologický a marketingový výzkum. S podobnými typy šetření má dlouholeté zkušenosti a v minulosti také provedla obdobný průzkum názorů k zavedení parkovacích  zón populace MČ Praha 5 a MČ Praha 6.
Výzkum bude probíhat podle standardizované metodiky kvótního výběru PAPI, který je pro obdobná šetření běžně využíván.
Šetření bude probíhat formou osobních rozhovorů vyškolených tazatelů s obyvateli MČ Praha 13. Rozhovory budou prováděny v místě bydliště respondentů, případně v menší míře také na ulicích. Respondenti jsou vybíráni kvótním výběrem, oporou jsou statistiky ČSÚ. Výsledky šetření budou reprezentativní za celou populaci MČ Praha 13, která je pro účely šetření rozdělena do 14 menších oblastí.
Celkem bude osloveno minimálně 1000 osob.

Tazatelé společnosti se budou prokazovat tzv. průkazy tazatele (identifikační kartička). Budou mít u sebe standardizovaný dotazník a karty s logem realizátora.
Pro ověření totožnosti dotazující osoby je také možné obrátit se na zástupce koordinátora šetření na telefonu +420 233 111 000.  

 

Vytisknout