Proxima Sociale o.p.s.
Rakovského 3138
Praha 12
www.proximasociale.cz

Terénní program Praha 13

Cílová skupina

 • děti a mládež ve věku 11 - 26 let
 • které bydlí zpravidla na Praze 13 nebo zde tráví svůj volný čas
 • nacházející se nebo jsou ohroženi nepříznivou sociální situací

Tým

 • Alice Egertová- vedoucí nízkoprahových programů v Praze 13 a v Praze 9​

 • Anežka Plecháčková 

 • Kateřina Kunová


Kde nás najdete

Provozní doba

Pondělí 14.00 – 19.00
Úterý  12.45 – 18.00  Streetwork na ZŠ 12.45 - 14.30  
Středa  14.00 – 19.00
Čtvrtek  13.00 – 18.00

Během provozní doby se pracovníci pohybují v oblastech: Sídliště Velká Ohrada, Nové Butovice, Hůrka, Lužiny, Luka a Stodůlky.Nízkoprahový klub JednaTrojka

Cílová skupina

 • děti a mládež 8 – 19 let (ve vybraných případech pracujeme individuálně i nad věkový rámec cílové skupiny do věku 26 let)
 • mající bydliště zpravidla na Praze 13 nebo zde tráví svůj volný čas
 • nacházející se nebo jsou ohroženi nepříznivou sociální situací

Tým

 • Vedoucí Alice Egertová 

 • Jan Hradílek

 • Simona Matoušková

 • Anna Velát

 • Jakub Babický

Kde nás najdete

Otevírací doba

Pondělí  14.00 – 18.00
Úterý  14.00 – 19.00 
Středa  14.00 – 19.00 
Čtvrtek  14.00 – 18.00
Pátek  13.00 – 17.00

Návazná terénní forma se realizuje v blízkosti klubu v rámci provozní doby, maximálně však 2 hodiny denně, a to v případě, že v tuto dobu nevyužívají službu v klubu žádní klienti. Tato forma zajišťuje průběžný kontakt s CS a výkon sociální práce mimo běžný prostor služby. Upřesňující informace jsou vždy vyvěšeny na dveřích klubu.


Vytisknout