Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


3. Název životní situace

Pronájem bytů ze zdrojů městské části

4. Základní informace k životní situaci

Pronajímání bytů, k nimž vykonává městská část vlastnická práva, se řídí Zásadami  postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů Městské části Praha 13, které odsouhlasila Rada Městské části Praha 13. Na pronájem bytu není právní nárok. Byt lze pronajmout pouze žadateli, který má vedenou žádost o pronájem bytu, nebo vítězi nabídky pronájmu bytu, uveřejněné na úřední desce.

Zásady postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů Městské části Praha 13 (dokument MS Word)
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • Žádost o pronájem bytu si může podat pouze občan, který má trvalý pobyt v Městské části Praha 13.

  • Nabídky pronájmu bytu vyvěšené na úřední desce, vyjma pronájmu bytu za smluvní nájemné, se může zúčastnit každý občan České republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel o pronájem bytu i účastník nabídky pronájmu bytu na úřední desce nesmí být nájemcem ani vlastníkem bytu či obytné nemovitosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte žádost o pronájem bytu nebo se zúčastněte nabídky pronájmu bytu vyvěšené na úřední desce.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o pronájem bytu  a formulář nabídky vyvěšené na úřední desce lze podat pouze v podatelně Úřadu městské části Praha 13.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor majetkový, bytový a investiční


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o pronájem bytu musí být potvrzena příslušnou správní firmou nebo vlastníkem bytu (např. družstvem, majitelem), k žádosti po rozvodu manželství nutno přiložit kopii rozsudku o rozvodu manželství a kopii dohody nebo rozsudku o určení výlučného nájemce bytu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o pronájem bytu je k dispozici na oddělení bytovém nebo ke stažení níže. Formuláře k nabídkám pronájmu bytu,  vyvěšeným na úřední desce, lze vyzvednout v informační recepci Úřadu městské části Praha 13. Každá konkrétní nabídka má svůj vlastní formulář.

Žádost o pronájem obecního bytu (dokument MS Word)
Aktualizace žádosti o pronájem obecního bytu (dokument MS Word)
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žadatelé neplatí žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Závazná lhůta pro vyřešení žádosti o pronájem bytu není stanovena. Pronájem bytu formou nabídky na úřední desce závisí na výši nabídky účastníka.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Každý žadatel, který má vedenou žádost o pronájem bytu, je povinen svoji žádost každoročně vždy v měsíci lednu aktualizovat, jinak bude vyřazen.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Nájem bytu je upraven zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti usnesení Rady městské části Praha 13 se nelze odvolat, nejedná se totiž o správní rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2006

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

 
Zveřejněno: 06.03.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 29206 x
Vytisknout