Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


1. Identifikační číslo

-

2. Kód

-

3. Název životní situace

Pronájem bytů ze zdrojů městské části

4. Základní informace k životní situaci

Pronajímání bytů, k nimž vykonává městská část vlastnická práva, se řídí Zásadami  postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů Městské části Praha 13, které odsouhlasila Rada Městské části Praha 13. Na pronájem bytu není právní nárok. Byt lze pronajmout pouze žadateli, který má vedenou žádost o pronájem bytu, nebo vítězi nabídky pronájmu bytu, uveřejněné na úřední desce.

Zásady postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů Městské části Praha 13  (dokument MS Word)
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • Žádost o pronájem bytu si může podat pouze občan, který má trvalý pobyt v Městské části Praha 13.

  • Nabídky pronájmu bytu vyvěšené na úřední desce, vyjma pronájmu bytu za smluvní nájemné, se může zúčastnit každý občan České republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel o pronájem bytu i účastník nabídky pronájmu bytu na úřední desce nesmí být nájemcem ani vlastníkem bytu či obytné nemovitosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte žádost o pronájem bytu nebo se zúčastněte nabídky pronájmu bytu vyvěšené na úřední desce.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o pronájem bytu  a formulář nabídky vyvěšené na úřední desce lze podat pouze v podatelně Úřadu městské části Praha 13.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor majetkový, bytový a investiční


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o pronájem bytu musí být potvrzena příslušnou správní firmou nebo vlastníkem bytu (např. družstvem, majitelem), k žádosti po rozvodu manželství nutno přiložit kopii rozsudku o rozvodu manželství a kopii dohody nebo rozsudku o určení výlučného nájemce bytu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o pronájem bytu je k dispozici na oddělení bytovém nebo ke stažení níže. Formuláře k nabídkám pronájmu bytu,  vyvěšeným na úřední desce, lze vyzvednout v informační recepci Úřadu městské části Praha 13. Každá konkrétní nabídka má svůj vlastní formulář.

Žádost o pronájem obecního bytu (dokument MS Word)
Aktualizace žádosti o pronájem obecního bytu (dokument MS Word)
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žadatelé neplatí žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Závazná lhůta pro vyřešení žádosti o pronájem bytu není stanovena. Pronájem bytu formou nabídky na úřední desce závisí na výši nabídky účastníka.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Každý žadatel, který má vedenou žádost o pronájem bytu, je povinen svoji žádost každoročně vždy v měsíci lednu aktualizovat, jinak bude vyřazen.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Nájem bytu je upraven zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.


19.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti usnesení Rady městské části Praha 13 se nelze odvolat, nejedná se totiž o správní rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

21. Nejčastější dotazy
Za jak dlouho bude vydán souhlas s dohodou o výměně? Zhruba do jednoho měsíce od podání všech požadovaných dokladů.
22. Další informace

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor majetkový, bytový a investiční


26. Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Benešová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2006

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2006

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 -

 

Zveřejněno: 06.03.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 15030 x
Vytisknout