esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK.jpg

 

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/57.00054
Schválená dotace: 1.915.328,80
Celkové náklady projektu: 2 253 328,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. listopad 2010 až 31. říjen 2011


Popis projektu:

Hlavním cílem našeho projektu je zefektivnit a zkvalitnit chod Úřadu MČ Praha 13 v oblasti řízení lidských zdrojů.

Tohoto cíle chceme dosáhnout realizací několika dílčích cílů:

- personální analýzou celého úřadu (234 zaměstnanců)

- vytvořením 7 nových produktů - SW licencí, metodik a dalších produktů

- posouzením personálního potenciálu 25 vedoucích zaměstnanců na ÚMČ

- vytvořením akčního plánu implementace změn na ÚMČ a vzděláváním 25 vedoucích zaměstnanců na Manuál personálního řízení a další problematiku a personálním řízením spojenou.

Cílem projektu je rovněž zvýšení transparentnosti v řízení lidských zdrojů a zvýšení kvality poskytovaných služeb úřadu vůči občanům městské části.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je realizací aktivit zaměřených především na optimalizaci a zefektivnění procesů řízení lidských zdrojů zvýšit kvalitu a efektivitu služeb našim občanům a v neposlední řadě také zlepšit pracovní podmínky pro naše zaměstnance, rozšířit možnosti jejich rozvoje a kariérního růstu.

Cílovou skupinou projektu proto bude přímo či nepřímo všech 234 zaměstnanců úřadu. Přímo do projektu bude zapojena pouze ta část zaměstnanců, která je v rámci své pracovní činnosti přímo spjata s řízením lidských zdrojů úřadu, jedná se o 25 pracovníků úřadu na vedoucích pozicích - vedoucí odborů a vedoucí oddělení. Výstupy aktivit se pak nepřímo dotknou všech zaměstnanců úřadu.

 

Průběh projektu:


Projekt byl úspěšně ukončen 31. října 2011. Potenciál 25 klíčových vedoucích zaměstnanců ÚMČ Praha 13 (vedoucích odborů, vedoucích oddělení) byl posuzován v rámci řízených rozhovorů a v rámci rozvojového centra. Vedoucí odborů byli navíc od vedoucích oddělení podrobeni diagnostice výkonových, osobnostních a kvalifikačních předpokladů. V rámci této aktivity byl vytvořen kompetenční model a zpracovány Rozvojové plány pro vedoucí zaměstnance ÚMČ. 

Základnou pro další individuální rozvoj je stávající stav potenciálu, který byl v rámci rozvojových center identifikován jako mírně nadprůměrný s individuálními přesahy u jednotlivců do pásma nadstandardu. 

Významná většina klíčových zaměstnanců úřadu má potenciál k dalšímu kvalitativnímu rozvoji. Tento potenciál je nutné podpořit individuálním rozvojem, který bude nastaven přímo na potřeby daného jednotlivce viz. Rozvojové plány. 

Každý účastník rozvojového centra obdržel individuální výstup. Tato zpráva popisuje výsledky skupiny vedoucích odborů a skupiny vedoucích oddělení.
 

V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 7 nových produktů:

1. Zpráva z analýzy současného stavu na ÚMČ

2. Popis HR procesů na ÚMČ

3. Manuál procesního řízení na ÚMČ

4. Kompetenční model

5. Závěrečná zpráva z personálně organizačního auditu

6. Rozvojové plány pro vedoucí zaměstnance ÚMČ

7. Zavedení IT podpory - nákupem 3 licencíIMG_1521.jpg


IMG_1517.jpg

 

Realizátor projektu:

Název: Městská část Praha 13

IČ: 00241687

Ulice: Sluneční náměstí 13/2580

Město: Praha 13

PSČ: 15800

 

Kontaktní osoba:

Bc. Martin Šmíd, SmidM@praha13.cz, tel.: 235011205

 

 

Odkazy:

 

OPLZZ: http://www.esfcr.cz/

Řídící orgán: http://www.mpsv.cz/

Zprostředkující subjekt: http://www.mvcr.cz/

 

 

 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vytisknout