oppk+prague+eu 2.jpg


Předmětem předkládaného projektu je zajištění digitalizace určitého objemu dat archivu stavebního úřadu MČ Praha 13 a nezbytné HW a SW technologie.

Hlavními cíli projektu jsou:
- vytvoření efektivní elektronické správy a ukládání archiválií v archivu
- zajištění možnosti obousměrné elektronické výměny informací mezi stavebním odborem a jeho klienty
- rozvoj e-služeb městské správy (e-Governmentu)

Výše uvedených cílů bude dosaženo následujícími aktivitami:
- nákup HW
- předimplementační analýza
- implementace nezbytného SW
- zajištění digitalizace archivu stavebního úřadu (dat týkajících se rodinné zástavby v lokalitě Stodůlky a všech panelových domů)
- průběžná digitalizace nových případů

Díky digitalizaci předmětného objemu dat archivu stavebního úřadu (dat týkajících se rodinné zástavby Stodůlky a všech panelových domů) a pořízení nezbytné HW a SW technologie, bude možné tato data efektivněji využívat při komunikaci s klienty i pracovníky jiných odborů MČ Praha 13. V rámci projektu bude umožněno uchovávání i všech nově vzniklých případů v elektronické podobě.

Projekt je realizován MČ Praha 13.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

Registračnhí číslo: CZ.2.16/1.2.00/21551

Vytisknout