Projekt „Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13“ byl ukončen k 31. 12. 2015.

Projekt byl realizován v období duben až prosinec (včetně letních prázdnin) 2015.

Projektové aktivity na podporu rodičů na mateřské/rodičovské dovolené byly hrazeny z Evropského sociálního fondu, Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti, operačního programu Praha – Adaptabilita. 

 
Blíže nespecifikovaný obrázek

Vytisknout