- 16 kB

 

Cílem projektu je prostřednictvím mezinárodní spolupráce, výměnou zkušeností a přenosem dobré praxe ze Spojeného království přispět k rozvoji lidských zdrojů Městské části Praha 13 v souvislosti s územně urbanistickým rozvojem této MČ.

Území Městské části Praha 13 představuje oblast s vysokým potenciálem územně-urbanistického rozvoje hl. m. Prahy. V následujících 10-15 letech vznikne na území MČ Praha 13 urbanistický celek "Západní Město". Jedná se o největší urbanistický projekt v České republice po roce 1989, po dokončení by mohl rozlohou překonat i pražské Jižní Město, předpokládá se, že komplex Západního Města bude mít celkovou kapacitu 10.000 bytových jednotek.

MČ Praha 13 si uvědomuje důležitost vyváženého rozvoje v ekonomické, sociální i environmentální oblasti. Současně s výstavbou nového urbanistického celku Západní Město chce žadatel aktivním způsobem přistupovat k vytváření socioekonomického prostředí v tomto celku. 10.000 bytových jednotek představuje významný nárůst počtu obyvatel, de facto vznikne celá nová komunita, pro jejíž fungování je potřeba vytvořit vhodné podmínky.

Prostřednictvím mezinárodní spolupráce chce žadatel zvýšit své kompetence při výkonu veřejné správy v oblastech:

-    řízení rozvoje území,

-    vytváření podmínek pro kvalitní život obyvatel,

-    rozvoj ekonomického prostředí a zaměstnanosti.

Cíle projektu má být dosaženo především realizací následujících aktivit:

-    přenos nejlepší praxe z UK,

-    studijní cesta do UK

-    pracovní workshop a odborná konference v Praze

Hlavním výstupem projektu bude publikace příkladů dobré praxe, doporučení, metodik, politik a praktik v uvedených oblastech pro potřeby MČ Prahy 13. Partner projektu zajistí přenos zkušeností a příkladů dobré praxe z oblasti Hrabství Cambridge, Spojené království. Tento region má v oblasti intenzivního územního rozvoje bohaté zkušenosti - od r. 2001 buduje na daném území cca 40.000 nových bytových jednotek.

Projekt OP LZZ CZ.1.04/5.1.01/12.00063 je financován  z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který využívá prostředky Evropského sociálního fondu.

Doba realizace projektu: 01. 07. 2009 - 30. 06. 2010

Publikace příkladů dobré praxe, doporučení, metodik, politik a praktik v uvedených oblastech

Získávání zkušeností ve Velké Británii

FOTO_1.jpg

FOTO_2.jpg

FOTO_3.jpg

 

Mezinárodní konference, která byla shrnutím poznatků z projektu Rozvoj lidských zdrojů MČ Praha 13 k zajištění hospodářské a sociální soudržnosti v souvislosti s rozvojem území.

konference s Cambridge 1.jpg

konference s Cambridge 2.jpg

 

Vytisknout