esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK.jpg

 

Registrační číslo:     CZ.1.04/4.1.01/89.00112
Schválená dotace:    
3 479 178,31 Kč
Celkové náklady projektu:    
4 093 150,96
Doba realizace projektu:     1. března 2013 až 31. prosince 2014

Cíle projektu

Cílem navrhovaného projektu je v souladu s principem "good governance" zlepšit komunikaci s uživateli služeb úřadu a zavedení možnosti zpětné vazby. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí inovativních aktivit v rámci projektu, které povedou k:
- zlepšení komunikace s uživateli služeb úřadu
- zavedení systémového řešení zpětné vazby
- rozšíření nabídky služeb poskytovaných občanům a dalším subjektům, které využívají služby ÚMČ Praha 13.

Pomocí dílčích kroků projekt přispěje k větší otevřenosti a kvalitě komunikace s občany. Cílů dosáhneme hlavními klíčovými aktivitami projektu:
-zavedení systému zpětné vazby občanů
-využití metody "mystery client"
-zavedení systému reportingu problémových událostí občany

Cílové skupiny

Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejichzaměstnanci

V současné době pracuje na Úřadu MČ P13 228 zaměstnanců, přičemž popis jejich pracovní činnosti vyplývá z pozice, na které působí. Zaměstnanci ÚMČ zastávají celou škálu pracovních (především administrativních) činností při poskytování služeb občanům a dalším zainteresovaným subjektům.

Do realizace projektu v rámci jeho aktivit bude přímo zapojena většina zaměstnanců úřadu, a to zejména ti úředníci a zaměstnanci ÚMČ, kteří v rámci struktury úřadu přicházejí denně do styku s občany. Především se jedná o tyto odbory: dopravy, životního prostředí, sociální péče a zdravotnictví, majetkový a bytový, školství, občansko-správní, živnostenský, stavební), dále infocentrum a tiskový mluvčí.

Realizátor projektu:

Název: Městská část Praha 13
IČ: 00241687
Ulice: Sluneční náměstí 13/2580
Město: Praha 13
PSČ: 15800

Kontaktní osoba:

Bc. Martin Šmíd
E-mail:SmidM@praha13.cz
T
el.: 235011205

Odkazy:
OPLZZ: http://www.esfcr.cz/
Řídící orgán: http://www.mpsv.cz/
Zprostředkující subjekt: http://www.mvcr.cz/

Vytisknout