eu

Projekt navazuje na předchozí projekt MAP I a II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje. Cílem je pokračování ve společném plánování a sdílení aktivit vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ a neformálních a zájmových organizacích. Bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání na území MČ Prahy 13 a Řeporyje. Projekt se zaměřuje na rozvoj spolupráce zřizovatelů se školami, spolupráci škol, spolupráci s rodiči a se zaměstnavateli působícími v daném území.

 

Termín realizace projektu: 1. 8. 2021 – 31. 8. 2023

 

odkaz: http://www.praha13.cz/MAP

 

Cílem projektu zpracování MAP III pro Prahu 13 a Řeporyje je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách na území správního obvodu Praha 13 (MČ Praha 13 a MČ Praha Řeporyje) tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

Tato spolupráce povede k:

1) systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol;

2) sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání;

3) podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka;

4) dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole;

5) zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

 

 

Aktuality


Dokumenty


Řídící výbor 


Kontakty MAP III Praha 13

  • Mgr. Jan Šafir  

vedoucí odboru školství

E-mail: SafirJ@praha13.cz

  • Ing. Bc. Petra Řezáčová

Manažer projektu MAP III Praha 13

E-mail: prezacova@itveskole.cz

 

Vytisknout