logo mšmt


Projekt navazuje na předchozí projekt MAP rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje. Cílem je pokračování ve společném plánování a sdílení aktivit vedoucí k zlepšení kvality vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ a neformálních a zájmových organizacích. Bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání na území MČ Prahy 13 a Řeporyje. Projekt se zaměřuje na rozvoj spolupráce zřizovatelů se školami, spolupráci škol, spolupráci s rodiči a se zaměstnavateli působícími v daném území.

Termín realizace projektu: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021

odkaz: http://www.praha13.cz/MAP II

Cílem projektu zpracování MAP II pro Prahu 13 a Řeporyje je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách na území správního obvodu Praha 13 (MČ Praha 13 a MČ Praha Řeporyje) tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Tato spolupráce povede k:

1) systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol;

2) sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání;

3) podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka;

4) dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole;

5) zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

Aktuality

Archiv pozvánek


Archiv dokumentů

Pracovní skupiny

Řídící výbor

Implementace

Kontakty MAP II Praha 13

  • Mgr. Jan Šafir  

vedoucí odboru školství

E-mail: SafirJ@praha13.cz


  • Ing. Nikola Uramová

odborný pracovník odboru školství - dotace z EU v oblasti školství

E-mail: UramovaN@praha13.cz


  • Ing. Bc. Petra Řezáčová

Manažer projektu MAP II Praha 13

E-mail: prezacova@itveskole.cz

Vytisknout