Postup prodeje:

- prodej bude realizován dle podmínek usnesení ZMČ P13 č. UZ0301/2013 ze dne 11.9.2013

- zpracování znaleckých posudků

- odeslání nabídkového dopisu oprávněným nájemcům nebytových jednotek

- akceptace nabídky do 6 měsíců od doručení

- v případě akceptování nabídky oprávněným nájemcem  o odkoupení bude předložena kupní smlouva ke schválení zastupitelstvu MČ

- úhrada kupní ceny do 60 dní po podpisu

- podání návrhu na vklad vlastnického práva do KNPřílohy:

Usnesení ZMČ č. UZ 0301/2013

Seznam NJ č. 1(formát .xls)
Seznam NJ č. 2(formát .xls)


 

Vytisknout