Přístupová schodiště do stanice metra Stodůlky projdou rekonstrukcí

 

Dopravní podnik hlavního města Prahy zahájí 5. 7. 2021 nutné opravy přístupových schodišť do stanice metra Stodůlky k autobusovým zastávkám v ulici Jeremiášova. Během léta proběhne sanace betonových konstrukcí, schodiště získají protiskluzový povrch, opraveny a natřeny budou  stojky zastřešení. Stávající žulové obklady budou v místech, kde zcela chybí doplněny a přespárovány, kompletně se vyčistí odvodňovací prvky a dlažba v podchodu pod Jeremiášovou ulicí bude kompletně rekonstruována. Práce potrvají do konce srpna.

 

Mgr. Lucie Steinerová

Vedoucí odd. tisku a informací

Stodůlky

Vytisknout