DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY:
(podrobné informace budou doplněny)
Pokračování projekto děti ze základních škol – ZUBY JAKO PERLIČKY
Projekt mezigenerační spolupráce na téma VYŠIJME SI PRAHU 13
Projekt v rámci udržitelného rozvoje – DOST BYLO IGELITOVÝCH TAŠEK

Vytisknout