Možná, že se právě rozhodujete, kam zapsat své dítě do mateřské školy a zvažujete, kterou si zvolit. Zveme vás na Den otevřených dveří, který zahájíme divadelním představením.
Budete mít možnost prohlédnout si naši školu a seznámit se s programem předškolní výchovy a nabízenými aktivitami.
Od 30. 5. budeme pro nově zapsané děti pořádat jednou týdně hravá odpoledne.
Více na www.msbalonek.cz, tel. 251 623 893.
Vytisknout