Manažer prevence kriminality Úřadu městské části Praha 13:

 • Koordinace činnosti na území městské části v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování včetně spolupráce s odpovědnými výbory a komisemi samosprávy a se státními a nestátními subjekty působícími na daném úseku.
 • Soustřeďování informací o vývoji situace v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování. Zabezpečování jejich vyhodnocení a podávání návrhů na řešení.
 • Příprava odborných podkladů pro rozhodování v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování. Spoluvytváření podmínek pro realizaci dané politiky.
 • Zpracovávání podkladů pro statistické údaje ze své agendy a návrh odpovědí na podněty občanů či státních orgánů a institucí.
 • Zastupuje MČ Praha 13 na jednáních koordinátorů prevence kriminality na úrovni hl.m. Prahy a účastní se metodických setkání.
 • Poskytování základního poradenství občanům.


Manažer prevence kriminality:

 • Spolupracuje s preventivními útvary Policie ČR a Městské policie hl.m. Prahy.
 • Spolupracuje s metodiky školní prevence na ZŠ a SŠ v rámci městské části.
 • Spolupracuje s místní pedagogicko – psychologickou poradnou.
 • Spolupracuje s nestátními subjekty v rámci městské části.
 • Podílí se na tvorbě cílených preventivních programů.
 • Poskytuje informace o možnostech získání finančních prostředků v rámci vypsaných dotačních řízení.
 • Poskytuje individuální konzultace a poradenství týkající se prevence rizikového chování.
 • Zprostředkovává kontakty na odborníky z různých oblastí sociální práce.
 • Podporuje rozvoj občanské společnosti v městské části prostřednictvím podpory samosprávných aktivit, které vedou ke zvýšení kvality života občanů.

Manažer prevence kriminality uvítá náměty pro další rozvíjení své činnosti.

 
Kontaktní informace:

Koordinátor sociální prevence
Mgr. Jan Morčuš
Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb
Odbor sociální péče
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí  2580/13
158 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 235 011 452
2. patro, č. 320


AKTUÁLNĚ
Evropský den proti vloupání

PRÁVĚ PROBÍHÁ
Pocitová mapa Prahy 13


Spolupracující subjekty:

Ministerstvo vnitra ČR
Prevence kriminality MV ČR

Magistrát hl.m. Prahy
Oddělení prevence

Dokumenty ke stažení:
Dokumenty vztahující se k oblasti prevence kriminality

Policie ČR
Prevence kriminality Policie ČR
Preventivní informace
Informace, rady a doporučení z oblasti prevence kriminality
Preventivní videa Policie ČR
Preventivní audiospoty Policie ČR
Kampaň proti zneužívání dětí online
Nabídka přednášek a besed realizovaných policisty Krajského ředitelství policie
Týdeník policie

Městská policie hl.m. Prahy
Prevence kriminality Městské policie hl.m. Prahy

Další organizace:

Bílý kruh bezpečí
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů – včetně morální a emocionální podpory.

Adresa:
U Trojice 2
150 00 Praha 5

Tel.: 257 317 110 – telefonická krizová pomoc, rady a informace (nepřetržitý provoz), 257 317 100

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí – nonstop / bezplatně: 116 006

E-mail:
bkb.praha@bkb.cz

Poradna:

Po 17 – 20 (bez objednání)
Út  17 – 20 (bez objednání)
St  17 – 20 (bez objednání)
Čt  17 – 20 (bez objednání)
Pá   9 – 13 (pouze pro objednané – objednat se lze na tel: 257 317 110)

Občanské sdružení Rosa
Občanské sdružení Rosa se zaměřuje na bezplatnou, komplexní pomoc ženám, které se staly oběťmi domácího násilí.

Adresa:
Na Slupi 1483/14
128  00 Praha 2

Tel.: 241 432 466

Bezplatná linka ROSA: 800 60 50 80

E-mail: info@rosacentrum.cz


Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum (DKC) bylo založeno již v roce 1992 jako první zařízení v ČR specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných.

Adresa:
Cílkova 796/7
142 00 Praha 12 – Kamýk

Detašované pracoviště:
Roztylské náměstí 2772/44, 141 00 Praha 4 – Záběhlice

Kontakty:

Ředitelka DKC: 
PhDr. Zora Dušková
E-mail: reditelka@ditekrize.cz

NON - STOP Linka důvěry:
Pevná linka: 241 484 149
Mobil: 777 715 215 
Rizika kyberprostoru: 778 510 510
E-mail: problem@ditekrize.cz

Vedoucí linky důvěry:
Mgr. Helena Juklová
E-mail: ld@ditekrize.cz
Tel.: 773 235 333

Právní poradna - pro objednání volejte nebo pište:
Tel.: 241 480 511, 
Mobil:  777 664 672
E-mail: pravniporadna@ditekrize.cz

Provozní doba:
Po  8.00 - 16.00
Út   8.00 - 18.00
St   8.00 - 18.00
Čt   8.00 - 18.00
Pá  8.00 - 14.00

Okamžitá krizová pomoc:
Út   16.00 - 18.00
St   16.00 - 18.00
Čt   16.00 - 18.00


Doplňkové informace:
Bezpečnostní portál hl.m. Prahy
Mapa kriminality
Pražské centrum primární prevence

Zabezpečení majetku:
Bezpečnostní rady k zabezpečení objektu
Preventivní projekt Policie ČR „Zabezpečte se“
Bližší informace k projektu „Zabezpečte se“
Zpravodaj projektu číslo 1
Zpravodaj projektu číslo 2
Zpravodaj projektu číslo 3

Prevence kapesních krádeží:
Kapesní krádeže

Domácí násilí:
Co je to domácí násilí
Institut vykázání

Praktické informace o domácím násilí

Acorus - organizace pomáhající obětem domácího násilí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
Neodkládej to – projekt proti domácímu násilí

Kyberkriminalita:
O2 Chytrá škola
Internetem BEZPEČNĚ
Kyberbezpečnost - manuál pro rodiče
Kyberkriminalita a Policie ČR

Dvouminutovky s Romanem Zachem
E – bezpečí

Poradna E – bezpečí

Safer Internet Centrum
Budsafeonline

10 tipů, jak dostat dítě od displeje
Replug me - odpojte se od technologií, připojte se k sobě

Materiály ke stažení pro rodiče a učitele

Mediální gramotnost:
Zvol si info


Šikana:
Co je šikana?
Minimalizace šikany

Nenech to být

Patologické hráčství:
Končím s hraním

Alkohol:

RESPEKTUJ18

Bezpečnost silničního provozu:
BESIP
Řidiči
Cyklisti
Chodci

Zločiny z nenávisti:
In IUSTITIA
 

 


Vytisknout