Městská část Praha 13 se v rámci aktivit místní Agendy 21 opět připojila k projektu, který si klade za cíl informovat veřejnost nejen o Světovém dni rakoviny slinivky břišní a boji s touto chorobou, ale také o důležitosti prevence. Protože rakovina slinivky břišní patří k nádorovým onemocněním s nejhorší prognózou, umírá na ni 95 % nemocných, je včasná diagnostika zcela klíčová. Nejsme ovšem bez šance. Tu nám dává i šíření povědomí o této nemoci a vyšší informovanost veřejnosti. Ke Světovému dni rakoviny slinivky břišní se připojili také zaměstnanci úřadu Prahy 13 a oblékli fialovou barvu symbolickou pro tento den. Více informací o prevenci této nebezpečné nemoci naleznete na webových stránkách www.onkomajak.cz/rakovina-slinivky.

jsme fialovy

jsme fialovy

Vytisknout