Městská část Praha 13   
www.praha13.cz
 - 2,4 kB Tisková zpráva
DATUM    9. 12. 2009


Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém zasedání ve středu 9. prosince schválilo záměr prodeje zbývajících 1680 obecních bytů oprávněným nájemcům. Rada MČ navrhla zastupitelstvu zahájit prodej na základě dotazníkového průzkumu mezi nájemci, jejichž výrazná většina projevila zájem o odkoupení bytů do osobního vlastnictví. Po rozpravě, do které se zapojili také někteří z mnoha přítomných nájemníků, schválilo zastupitelstvo jednohlasně předložený návrh rady a vysloužilo si potlesk přítomných občanů.

Prodej bytů bude realizován po jednotlivých bytových jednotkách včetně podílu na společných prostorách a zastavěných pozemcích. Byty mohou být prodány pouze oprávněným nájemcům s platnou nájemní smlouvou, kteří nemají vůči městské části nesplacený dluh na nájemném a službách, kterým nebyla dána výpověď nebo s nimi není vedeno řízení o vyklizení bytu a nejsou vlastníky nemovitosti určené k trvalému bydlení na území Prahy.  Kupní cena bytů bude stanovena na základě znaleckých posudků, městská část poskytne slevu ve výši 10 %. Byty, jejichž nájemci nebudou mít zájem o odkoupení, zůstanou nadále ve správě městské části.

Bude-li v rámci technologického celku zájem nájemců o odkup bytů nižší než 70 %, vyhrazuje si městská část právo na eventuální neuskutečnění prodeje v tomto technologickém celku. Městská část ale této možnosti využije jen v krajních případech, s nájemci se bude samozřejmě jednat.

Příprava prodeje bude zahájena neprodleně, prvním krokem bude vyhlášení veřejné zakázky na realizátora prodeje, který zajistí zpracování znaleckých posudků a další technické detaily prodeje. Předpokládá se, že by větší část bytů mohla být prodána v průběhu roku 2010. V předchozí etapě prodeje, která byla zcela ukončena letos v dubnu, prodala městská část více než 3100 bytů.

Usnesení zastupitelstva z 9. prosince 2009

Samuel Truschka
tiskový mluvčí městské části

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: truschkas@praha13.cz

 

Zveřejněno: 25.09.2012 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 15265 x
Vytisknout