Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 px Tisková zpráva
 21. 12. 2017


 Městská část Praha 13 nesouhlasí se souhlasným stanoviskem dokumentu EIA, které bylo vydáno k projektu Polyfunkčních domů Lužiny. Vedení Prahy 13 se rozhodlo podat podnět k přezkumnému řízení.

V polovině června 2017 vydal Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy závazné souhlasné stanovisko ve věci posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. dokument EIA) ke kontroverzní stavbě Polyfunkčních domů Lužiny. Dle tohoto dokumentu výstavba objektu tak, jak je plánována, nenarušuje žádné normy ochrany životního prostředí a může tedy být realizována.

„Vedení městské části Praha 13 s tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasí. Rozhodli jsme se tedy využít všech svých zákonných možností a rozhodnutí napadnout v rámci odvolání v navazujícím řízení,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Celý text dokumentu Podnět k zahájení přezkumného řízení naleznete zde.

 

Eva Libigerová
tisková mluvčí městské části

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: libigerovae@praha13.cz

 

Vytisknout