Městská část Praha 13
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 pxTisková zpráva
21. 9. 2017


Praha 13 otevírá nový park

V září dokončila městská část Praha 13 další část revitalizace zeleně. Díky tomu vzniknul v lokalitě pod Malou Ohradou při ulici K Sopce nový park s příznačným názvem „Malá Ohrada“, který byl ve čtvrtek 21. září symbolicky otevřen.

Projekt byl podpořen programem Státního fondu životního prostředí, který podporuje zeleň do měst a blízkého okolí. Výše příspěvku ze státního fondu činila 5 700 056 Kč.
Celý projekt revitalizace byl realizován v období od ledna do června 2017 společností Gardenline, která byla vybrána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení.
Díky tomuto projektu byla obnovena zeleň, veřejné plochy a odpočinkové zóny v lokalitě kolem valu u Malé Ohrady a v okolí cvičiště v Třebonicích.
Parcely mezi ulicemi Jeremiášova a K Sopce směrem k Prokopskému údolí byly osazeny zelení a své úpravy se dočkalo také okolí hasičského cvičiště v Třebonicích.
V okolí valu u Malé Ohrady byly realizovány sadové a parkové úpravy, byl zarovnán terén a zbudována pěší komunikace. Rovněž jsme území osadili městským mobiliářem (lavičky, koše a altány).

Eva Libigerová
tisková mluvčí městské části

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: libigerovae@praha13.cz

Slavnostní otevření parku Malá Ohrada

Park Malá Ohrada 1

Park Malá Ohrada 2

Vytisknout