Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 px Tisková zpráva
1. 9. 2017


  LOGO PROGRAM POL RUSTU 12X3                                                                                 

 V pátek 1. září 2017 městská část Praha 13 slavnostně otevřela novou mateřskou školu „U Stromu“, která vznikla komplexní rekonstrukcí bývalého sportovního centra na Ovčím hájku. V posledních letech nevyužívaná a chátrající budova se i díky finanční podpoře Magistrátu hl. města Prahy, využití dotace z operačního programu Praha – Pól růstu ČR a za pomoci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proměnila na moderní předškolní zařízení pro děti od dvou let věku.

Rozhodnutí otevřít novou školku vyšlo z odborné studie, která byla zpracována před dvěma lety a která jasně potvrdila, že by měla Praha 13 postupně navyšovat kapacitu v předškolních a školních zařízeních. „Demografická fakta hovoří jasně. Počet obyvatel třináctky se bude i nadále zvyšovat,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka. „Naše městská část má v porovnání s ostatními částmi Prahy nejmladší věkovou strukturu obyvatel. Máme výrazně vyšší podíl dětí do 15 let a osob do 30 let věku. Navyšování počtu míst ve školkách a školách je tedy naší prioritou. Oceňuji, že byl poměrně krátký termín realizace dodržen a 1. září jsme mohli přivítat ve školce nové žáčky,“ dodal David Vodrážka.

V čem bude mateřská škola „U Stromu“ jiná?

Prostředí, ve kterém tráví děti čas, je pro jejich zdravý tělesný i duševní vývoj velmi důležité. Proto jsme se rozhodli vytvořit na Ovčím hájku co nejvíce přátelskou a „chytrou“ školku, nabitou moderními technologiemi. Stavební projekt vychází z nápaditého architektonického řešení. Vnitřní oválné multifunkční atrium dostalo prosklené zastřešení, bylo osazeno živým stromem a příjemné prostředí doplnila stěna porostlá zelenými rostlinami. Vnější prostor budovy tvoří hřiště s bezpečným povrchem a herními prvky sloužícími jak k odpočinku, tak k výuce. Při vstupu do školky vás uvítá recepce, která zajišťuje bezpečnost dětí, zelené živé stěny s automaticky řízenými podmínkami prostředí, zmiňované prosvětlené atrium a podlahy tlumící hluk, interaktivní tabule pro výuku a promítání pohádek, chytrá světla regulující, či naopak podporující sluneční paprsky procházející světlovody ve stropě – to vše vytváří novou mateřskou školu ojedinělým projektem.

V současné chvíli je zde zapsáno celkem 102 žáčků. Školka má pět tříd. Tři z nich jsou určeny dětem od 2 – 3 let a dvě z tříd pak patří 3 – 6 letým dětem, kterým se věnují nejen pedagogové a další zaměstnanci, ale také chůvy mající na starosti ty nejmenší.

Zařízení má svou vlastní kuchyni, která klade důraz na vaření podle zásad zdravé výživy. Celý objekt pak splňuje zákonné normy energetické soběstačnosti budov. V rámci školky působí také mateřské centrum, ve kterém mohou rodiče konzultovat výchovné záležitosti s dětským psychologem a logopedem.

Kvantita přerůstá v kvalitu

Protože jsme nechtěli zahušťovat současnou výstavbu, ani budovat na zelené louce, rozhodli jsme se zrekonstruovat vhodný objekt. Volba padla na budovu bývalého Sportcentra, v níž nájemce vypověděl smlouvu a která uprostřed sídliště viditelně chátrala. „Díky mimořádnému úsilí všech zúčastněných získali obyvatelé Prahy 13 pro své děti mateřskou školu, na kterou mohou být plným právem pyšní,“ řekla zástupkyně starosty Marcela Plesníková. „Jsme velmi rádi, že nám vyšel Magistrát hl. města Prahy společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vstříc a významně nám pomohli s financováním nákladného projektu,“ dodala.


Nejsme v tom sami

Projekt nové mateřinky byl samozřejmě nákladnou záležitostí. Ceníme si tedy snahy Magistrátu hl. m. Prahy, odboru evropských fondů, bez jejichž finančního přispění by realizace projektu nemohla být dotažena do zdárného konce. „Jsme si vědomi toho, že Praha všeobecně trpí nedostatkem míst ve vzdělávacích zařízeních. Proto se snažíme z finančních prostředků města maximálně podpořit výstavbu či rekonstrukci prostor určených vzdělávání dětí a mládeže. V Praze 13 i díky naší investici vznikla krásná, moderní školka,“ řekla primátorka hl. města Prahy Adriana Krnáčová.

Velké díky patří rovněž Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které nám při získávání finančních prostředků vyšlo maximálně vstříc. Naše snaha bude jistě oceněna především samotnými dětmi a jejich spokojenými rodiči. 

Mateřskou školu si můžete prohlédnout ve fotogalerii: http://www.praha13.cz/Materska-skolka-U-Stromu

Eva Libigerová
tisková mluvčí Prahy 13
                                                                     

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: libigerovae[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz

MŠ U STROMU 1


MŠ U STROMU 2


MŠ U STROMU ANOT

 

Vytisknout