MČ Praha 13 dlouhodobě podporuje rodiny a osoby, které se ocitnou v tíživé sociální situaci.

Od jara poskytujeme díky spolupráci s Potravinovou bankou cílenou potravinovou pomoc nízkopříjmovým rodinám, osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Pod společnou záštitou pana starosty Davida Vodrážky a paní radní Anety Ečekové Maršálové se letos bude MČ Praha 13 aktivně účastnit Potravinové sbírky, která se uskuteční v sobotu 21. listopadu 2020

Zástupci MČ budou jako dobrovolníci u Makra v Jeremiášové ulici.

Prosím, přijďte podpořit dobrou věc s kolegy, přáteli a rodinou.

Těšíme se na viděnou!

potr sb
Vytisknout