Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, účinným od 1. 9. 2012, byla zavedena povinnost pro orgány ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích vydaných na základě těchto žádostí.

Závazná stanoviska rok 2020

Závazná stanoviska rok 2019

Závazná stanoviska rok 2018

Závazná stanoviska rok 2017


Archiv
(žádosti evidované v předchozích letech

Závazná stanoviska rok 2016

Závazná stanoviska rok 2015


Závazná stanoviska rok 2014

Závazná stanoviska rok 2013

Vytisknout