Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, účinným od 1. 9. 2012, byla zavedena povinnost pro orgány ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích vydaných na základě těchto žádostí.

Závazná stanoviska rok 2022

Závazná stanoviska rok 2021

Závazná stanoviska rok 2020

Závazná stanoviska rok 2019

Závazná stanoviska rok 2018

Závazná stanoviska rok 2017


Archiv
(žádosti evidované v předchozích letech

Závazná stanoviska rok 2016

Závazná stanoviska rok 2015


Závazná stanoviska rok 2014

Závazná stanoviska rok 2013

Vytisknout