Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo                                                                                            Tisková zpráva

 29. 6. 2022

Radnice Prahy 13 rozšířila počet pracovišť, kde lze platit platební kartou

Úřad městské části Praha 13 poskytuje desítky služeb a na většině pracovišť lze platit platební kartou. Dalšími místy, na kterých mohou klienti úřadu nově kartu použít, jsou Czech POINT a Ověřování.

Nejvytíženějšími pracovišti na Úřadu městské části Praha 13 jsou již tradičně přepážky odboru osobních a cestovních dokladů, které jsou v posledních měsících vytíženy třikrát více, než tomu bylo před covidem. Zde lze všechny poplatky hradit kartou již delší dobu a je to klienty velmi často používaný způsob placení. „Nyní jsou i na dalších pracovištích našeho úřadu umístěny platební terminály pro přímé placení a klienti tak nemusí chodit do pokladny nebo bankomatu a následně zpět do příslušné kanceláře. Je to v první řadě pracoviště Czech POINT, kam si občané nejčastěji chodí pro výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního, živnostenského či trestního rejstříku nebo také výpis z bodového hodnocení řidiče. Ke stejné změně přímého placení platební kartou jsme přistoupili také na pracovišti Ověřování, kde se přímo na místě ověřují podpisy na různých dokumentech a probíhá ověřovaní listin samotných,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka a dodal: “Snažíme se o maximální servis pro všechny klienty našeho úřadu, služby neustále zkvalitňujeme a děkuji všem kolegům za výbornou práci.“

Mgr. Lucie Steinerová
Vedoucí oddělení tisku a informací
Tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, mob. 773 784 245, E-mail: steineroval@praha13.cz


Platba platební kartou Czech POINT a OvěřováníPlatba platební kartou Czech POINT a OvěřováníPlatba platební kartou Czech POINT a Ověřování
Vytisknout