Praha 13 a plánování sociálních služeb
Smyslem plánování sociálních služeb je vytvořit systém, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že vynakládané finanční prostředky na sociální služby jsou efektivně využívány v souladu s potřebami uživatelů, zájmy poskytovatelů a možnostmi zadavatelů sociálních služeb.

Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13

Prováděcí dokument Priorit rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 na období let 2017 – 2020

Aktuality:

Praha 13 A4 soc vystava INT 9-2019

pozvanka workshop 7 


 
Kontakt
Bc. Petr Syrový
koordinátor plánování sociálních služeb
tel. 235 011 453
syrovyp@praha13.cz
 
Zveřejněno: 28.05.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 30415 x
Vytisknout