Od 17. října 2019 až do jara 2020 bude Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s., (TSK) provádět souvislou údržbu komunikace Bucharova, a to v úseku křížení s ulicí Upolínová až po ulici Jeremiášova. Dopravní omezení bude řešeno uzavřením vozovky po polovinách se zachováním obousměrného provozu. Oprava vozovky bude postupovat po úsecích směrem od ulice Upolínová k ulici Jeremiášova. Předpokládané náklady na opravu Bucharovy ulice budou 57 milionů Kč (bez DPH).

  Od druhé poloviny října do konce roku 2019 bude TSK provádět také souvislou údržbu komunikace Jeremiášova v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Mukařovského a Archeologická. V obou směrech bude zachován provoz ve dvou jízdních pruzích. Předpokládané náklady budou 25 milionů Kč (bez DPH). 

Vytisknout