PO RONDEL 

Kontaktní údaje

Ing. Petr Kubů
MUDr. Zuzana Charvátová PhD.
Tel. +420 606 725 872, +420 603 796 987 (16 -20 hod)
E-mail: rondel@praha.pionyr.cz
URL: www.rondel.pionyr.cz

Klubovna: 
Amforová 1886/42, Praha 13 (vchod z vnitrobloku od MŠ U Bobříka)

Členové: děvčata a chlapci bez omezení věku.

Oddíl RONDEL organizuje pro naše nejmladší členy každou středu od 16:16 do 18:18 hod pravidelné schůzky s rozmanitou náplní. V průběhu celého školního roku pořádáme různé dílny, doučování, vzdělávací dny, jednodenní výlety, vícedenní výpravy, nebo zajišťujeme společnou účast na dalších akcích, které stojí za to navštívit. Pro školní rok 2022/2023 se náš oddíl připojil k celoroční oddílové hře pražských pionýrských oddílů - KURUPIRA. Stěžejní akcí celého našeho pionýrského roku je letní pionýrský tábor “Hraničářův učeň“

Hlavní výhody:

●  Všichni účastníci jsou v průběhu našich akcí krytí úrazovou pojistkou.

●  Všichni členové si mohou sjednat cestovní pojištění za zvýhodněných podmínek při svých cestách do zahraničí.

●  Všichni členové ve věku 5-30 let obdrží průkaz člena, který je zároveň Evropskou kartu mládeže (EYCA, Europenian Youth Card).

●  Většina z našich akcí je otevřena i pro širokou veřejnost.

●  Účast na našich akcích, v případě registrace, není povinná (možnost účastnit se akcí v liché - sudé týdny, nebo jen o víkendu).

●  Všichni naši vedoucí, instruktoři nebo organizátoři akcí splňují příslušné vzdělání dané platnou legislativou nebo interním systémem vzdělávání.

●  Jsme součástí silného spolku s 32 letou tradicí a celorepublikovou působností.

Pionýr 

je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý, státem uznaný spolek pro oblast práce s dětmi a mládeží v období 2021 - 2025. Předmětem hlavní činnosti Pionýra je veřejně prospěšná činnost orientovaná především na výchovnou práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Velká část aktivit Pionýra je otevřena veřejnosti. Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti. Náplň pionýrské činnosti je rozmanitá a svůj kousek dobrodružství si může nalézt každý. Život v Pionýru je pestrý a vstřícný vůči všem dětem – i s jejich případnými zvláštnostmi, vždy odpovídá jejich možnostem daným věkem či individuálními potřebami a využívá schopnosti dětí netradičně vidět a spoluvytvářet svět a mezilidské vztahy. Pionýr nabízí mnohé – celoroční pravidelnou činnost a dílčí aktivity otevřené i nečlenům. Svou pionýrskou mozaiku si můžeš poskládat různě, vždy v ní ale najdeš: Kamarády, Dobrodružství, Týmovou spolupráci, Zkušenosti, Zábavu, Přírodu, Sport, Kulturu, nebo Techniku.

Mezi nejznámější akce spolku PIONÝR patří LEDOVÁ PRAHA, koncert DĚTI DĚTEM, PIONÝRSKÁ KREV, RESET, KAMÍNKA, OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR nebo spoluúčast členů sdružení na charitativní akci Český den proti rakovině. Více na: www.pionyr.cz.

 

Vytisknout