ODDÍL RONDEL 

Kontaktní údaje

Ing. Petr Kubů
Tel. +420 606 725 872 (16 -20 hod)
E-mail: rondel@praha.pionyr.cz
URL: www.rondel.pionyr.cz

Klubovna: 
Amforová 1886/42, Praha 13 (vchod z vnitrobloku od MŠ U Bobříka)

Členové: děvčata a chlapci bez omezení věku.

V průběhu školního roku 2023/2024 organizujeme pro naše nejmladší členy každou středu od 16:16 do 18:18 hod pravidelné schůzky s rozmanitou náplní. V průběhu celého školního roku pořádáme další rukodělné dílny, deskohraní, doučování, vzdělávací dny, jednodenní výlety, vícedenní výpravy. Ve školním roce 2023/2024 bude naše činnost motivována celoroční oddílovou hrou POKLAD STARÉ TRUHLY, která bude ukončena na letním táboře na počátku července 2024. Dětská veřejnost se může těšit na Maškarní karneval na ledě, který bude uspořádán na počátku zimní sezóny na školním stadionu Bronzová.

Pionýr 

je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý, státem uznaný spolek pro oblast práce s dětmi a mládeží v období 2021 - 2025. Předmětem hlavní činnosti Pionýra je veřejně prospěšná činnost orientovaná především na výchovnou práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Velká část aktivit Pionýra je otevřena veřejnosti. Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti. Náplň pionýrské činnosti je rozmanitá a svůj kousek dobrodružství si může nalézt každý. Život v Pionýru je pestrý a vstřícný vůči všem dětem – i s jejich případnými zvláštnostmi, vždy odpovídá jejich možnostem daným věkem či individuálními potřebami a využívá schopnosti dětí netradičně vidět a spoluvytvářet svět a mezilidské vztahy. Pionýr nabízí mnohé – celoroční pravidelnou činnost a dílčí aktivity otevřené i nečlenům. Svou pionýrskou mozaiku si můžeš poskládat různě, vždy v ní ale najdeš: Kamarády, Dobrodružství, Týmovou spolupráci, Zkušenosti, Zábavu, Přírodu, Sport, Kulturu, nebo Techniku.

Hlavní výhody členství ve sdružení PIONÝR, z.s.:

●  Všichni účastníci jsou v průběhu našich akcí krytí úrazovou pojistkou.
● Všichni členové si mohou sjednat cestovní pojištění za zvýhodněných podmínek při svých cestách do zahraničí.
●  Všichni členové ve věku 5-30 let mohou obdržet průkaz člena, který je zároveň Evropskou kartu mládeže (EYCA, Europenian Youth Card).
●  Některé z našich akcí jsou otevřené i pro širokou veřejnost.
●  Účast na našich akcích, v případě registrace, není povinná.
● Všichni naši vedoucí, instruktoři nebo organizátoři akcí splňují příslušné vzdělání dané platnou legislativou nebo interním systémem vzdělávání.
●  Jsme součástí silného spolku s 33 letou tradicí od posledního obnovení činnosti a širokou členskou základnou napříč ČR.

Mezi nejznámější akce spolku PIONÝR patří:

●  LEDOVÁ MĚSTA (akce pro skupiny a rodiny o pololetních prázdninách)

●  DĚTI DĚTEM (koncert v Kongresovém centru Praha)

●  PIONÝRSKÁ KREV (podpora dobrovolného dárcovství krve)

●  RESET (republikové setkání pionýrských oddílů)

●  KAMÍNKA (vzdělávací akce pro instruktory a vedoucí)

●  OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR (kampaň prezentující kvalitní tábory)

●  ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ (Pionýr je partnerem akce).

Více na: www.pionyr.cz

 

Vytisknout