V Nových Butovicích byl v létě otevřen nový parkovací dům a nabízí 380 parkovacích míst. Za padesát korun na den zde může zaparkovat kdokoliv a kdykoliv. Parkovací objekt v ulici Petržílkova aktuálně nabízí parkování pro místní obyvatele ve formě stálého místa nebo jednodenní vjezd za symbolickou cenu. Zároveň také umožní řidičům odjinud odstavit zde své vozidlo a pohodlně pokračovat v cestě městskou hromadnou dopravou. Je to jedno z řešení pro obyvatele i návštěvníky Nových Butovic. Navíc může pokrýt poptávku na parkování návštěvníkům Polikliniky Lípa, kde jsou parkovací možnosti omezené. Nový objekt s celkovou kapacitou 380 parkovacích stání nabízí 200 míst v rámci celoměstského systému záchytných parkovišť typu P+R a dalších 180 stání rezidentům. Oba provozy jsou navíc od sebe odděleny, rezidentská stání se nachází v podzemních podlažích, P+R naopak v těch nadzemních. Oproti původní parkovací ploše se tak kapacita navýšila více než 3,5násobně.

vice na parkuj v klidu 

Parkovací důmParkovací důmParkovací dům
Vytisknout