Název zařízení:

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKA PORADNA PRO PRAHU 5, Praha 13, Kuncova 1580

Adresa zařízení:

 Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ:

 70 843 830

Identifikátor zařízení:

 600 032 191

Právní forma zařízení:

příspěvková organizace

Telefon:

 251 611 803, 251 613 672

Fax:

 251 611 803

E-mail:

oppp5@volny.cz

URL:

www.oppp5.cz

Zřizovatel:

Magistrát hlavního města Prahy

Ředitel zařízení:

PhDr. Lenka Koháková

Max. povolená kapacita:

6 600 klientů za 1 školní rok

Zaměření zařízení:

Jedná se o školské zařízení, které pracuje s dětmi od tří let do ukončení středoškolské docházky a s jejich rodiči. Stěžejní práce poradny spočívá v individuální a skupinové poradenské péči o děti ve správních obvodech Praha 5, Praha 13, Praha 16 a Praha 17 a v podpoře integrace zdravotně postižených dětí. Zabývá se výchovným poradenstvím, spolupracuje s dětskou psychiatrií, pediatrií, sociálními kurátory, speciálními pedagogickými centry a dalšími institucemi, účastní se na projektech protidrogové prevence.

Vytisknout