Zveřejněno od:14.05.2018 0:00:00
Zveřejněno do:30.05.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Výběrová řízení
Název:Oznámení o výběrovém řízení-odbor osob.dokladů a evidence obyvatel-odborný pracovník
Značka:P13-24310/2018 OKT/Mo
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Oznameni_o_VR_-_OODEO_odborny_pracovnik.pdf
Vytisknout