Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


1. Identifikační číslo

-

2. Kód

-

3. Název životní situace

Přihlášení psa do celopražské evidence čipovaných psů

4. Základní informace k životní situaci

Každý chovatel psa chovaného na území Prahy je povinen nechat trvale označit psa staršího 6 měsíců, a to buď mikročipem, který odpovídá ISO normě EU, nebo tetováním.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Přihlásit psa musí jeho chovatel, což nemusí být zároveň majitel psa. Pro uplatnění slevy za očipování psa je ale nutné, aby přihlašující osoba byla tím, kdo za psa platí místní poplatek.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Označení psa se provádí na náklady chovatele a provádí jej pouze způsobilá osoba (veterinář apod.)

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Do 30 dnů od označení je nutné přihlásit psa do celopražské evidence pomocí formuláře - registrační karty vydané Magistrátem hl. m. Prahy.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Do celopražské evidence se psi přihlašují na Magistrátu hlavního města Prahy, případně na Úřadu městské části Praha 13, který postoupí registrační kartu magistrátu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát hlavního města Prahy - Odbor občanskosprávní

Jungmannova 35/29, Praha 1, 11000
Tel.: 236 002 619 – Kamil Řehák
E-mail: kamil[tečka]rehak[zavináč]cityofprague[tečka]cz

Úřad městské části Praha 13 - Odbor ekonomický - Oddělení daní a poplatků

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00  Praha 5
Tel.: 235 011 411
 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář se doručuje na výše uvedené adresy bez dalších dokladů.11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je níže ke stažení, případně ho obdržíte u veterinářů nebo na oddělení daní a poplatků Úřadu městské části Praha 13.

Registrační karta chovatele psa (dokument MS Word)
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Přihlašování není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut. Lze vyřídit osobní návštěvou i zaslat poštou.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Chovatel, který řádně nechá psa očipovat a přihlásí do celopražské evidence na Magistrát hlavního města Prahy může nárokovat slevu z místního poplatku ze psů. Úleva z roční sazby poplatku činí 350 Kč po dobu dvou let (počítáno od počátku ledna následujícího roku po očipování psa).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti 1. 1. 2005, zavedlo Hlavní město Praha povinné trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů.

Vyhláška hl. m. Prahy č. 18/2004
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení povinnosti trvale označit psa a přihlásit jej do celopražské evidence se tato skutečnost posuzuje jako každý jiný správní delikt a ve správním řízení lze chovateli uložit pokutu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

28. Popis byl naposledy aktualizován

4.1.2010

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-

 

 

Zveřejněno: 23.04.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 5963 x
Vytisknout