Josef Václav Zimmermann

 V letech 1838 – 1860 žil ve Stodůlkách jako lokalista a později farář Josef Zimmermann (1804 – 1877), pilný spisovatel a překladatel. Mimo knihy náboženského charakteru přeložil i několik knih pro mládež. Největší oblibu získal dodnes známý Marryatův dobrodružný román Miloslav Vlnovský, nový Robinson.


Rukopis Josefa Zimmermanna.jpg

 Rukopis J. V. ZimmermannaJindřich Šimon Baar 

V červenci roku 1909 se farářem v Ořechu stal Jindřich Šimon Baar. Vesnička s dominantou kostela a výstavné barokní fary, která se stala na dvanáct let domovem spisovatele a i jeho matky Anny Baarové, ležela uprostřed polí a luk. Odtud Baar mohl prohlížet své nové království, k němuž patřily obce Řeporyje, Zbuzany, Jinočany, Zmrzlík, Mirešice, Chrášťany, Chaby, Přední Kopanina, Velká Ohrada a Opatřilka. Tyto vesničky a okolí se staly námětem jeho literárních děl. V domě Baarových vedly čistě vydrhnuté schody do prvního patra, kde se každý návštěvník musel podepsat do „každodeníčku“ zvaného liber – klevetarium. Najdeme tam podpisy literátů, umělců, vědců i prostých lidí. Všichni byli u Baara srdečně vítáni a pohoštěni. Cílem řady návštěvníků býval i Baarův amatérský fotoateliér, ve kterém vznikaly dnes vzácné rodinné památky. Pro portrétní fotografie se muselo jinak až do vzdálené Prahy. A kdo byli ti známější hosté? Jan František Hruška, Jindřich jindřich, MUDr. Josef Thomayer, Antonín Klášterský, herec Rudolf Deyl, cestovatel Alois Svojsík a mnoho dalších. Baar měl zvláštní zálibu ve vzácných keřích. Měl jich celé houští.Tomu zákoutí říkal zahrada getsemanská, k jejím zvláštnostem patřil keřík klokočí.

Za Baarova působení v Ořechu vyšla řada jeho knih: Kohouti, Skřivánek, Poslední soud, Hanče, K Bohu, Na děkanství. Později ještě Holoubek a Kanovník. Z ořešského období pochází také povídky v jeho Mžikových obrázcích a román Farská panička.Ve válečných letech napsal povídky Omyl, Nedojel, Bestie a Zvon. Velmi cenné jsou spisovatelovy záznamy z války v časopise Věstník. V roce 1919 odchází na vlastním žádost do penze a opouští ořešskou farnost.JS BAAR.jpg

   Jindřich Šimon Baar  

 

Zveřejněno: 30.09.2011 – Admin Administrator ; Přečteno 47215 x
Vytisknout