Dne 22. 4. 1970 se na různých místech Spojených států shromáždilo na 20 milionů lidí, aby demonstrovali za zdravější životní prostředí. Kampaň inicioval americký senátor Gaylord Nelson za podpory dalších amerických politiků. Cílem kampaně bylo prosazovat přijetí nových zákonů k ochraně životního prostředí a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku. Kampaň již tehdy měla nebývalý ohlas veřejnosti a dala vzniknout tradici oslav Dne Země, jako mezinárodního svátku životního prostředí.

K oslavám Dne Země se připojuje tradičně i Praha 13 svou kampaní v Centrálním parku. Přijměte srdečné naše pozvání na tuto akci, která je určena zejména předškolním dětem a dětem z prvního stupně ZŠ. Po zahájení společně vysadíme strom – javor tatarský, nedaleko Kuželkárky.

Na místě bude několik stanovišť se soutěžemi, které se budou vázat k ochraně životního prostředí. Děti se zábavnou formou seznámí s různými profesemi, se kterými se mohou v  krajině potkat. Všechna stanoviště Lesů hl.m. Prahy budou tentokrát zaměřena na vodu, její koloběh, co žije u vody a ve vodě. Akci pořádá Městská část Praha 13, odbor životního prostředí v rámci Místní Agendy 21 a Koncepce rodinné politiky MČ Praha 13 ve spolupráci s dalšími organizacemi jako jsou Lesy hl. m. Prahy, DDM Prahy 13, a Pražské služby a.s., pobočkami městské knihovny v Praze 13 a dalšími. Záštitu nad akcí opět převzala místostarostka Marcela Plesníková. 

Kdy: Ve čtvrtek 20. dubna 2023  od 09:30 - 14:00 hod
Kde: U Stodůleckého rybníka v Centrálním parku

Den Země
Vytisknout