V souvislosti s prodloužením omezení volného pohybu osob do 1. dubna a s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. března upozorňujeme, že pobývat na veřejně dostupných místech je přípustné v počtu dvou osob s výjimkou členů domácnosti. Při kontaktu s ostatními osobami je nutné zachovávat odstup minimálně dva metry. Stále platí vládní nařízení o uzavření veškerých venkovních i vnitřních sportovišť. Důrazně upozorňujeme, že tato pravidla platí i ve veřejných parcích, na veřejně přístupných dětských a sportovních hřištích ve správě naší městské části.
Dokud vláda nestanoví jinak, nechceme dětská hřiště uzavřít. Je na každém z nás, aby pravidla a opatření vlády v době nouzového stavu dodržoval. V případě, že dětské hřiště navštívíte, dodržujte v maximální možné míře daná opatření. Na každém herním prvku může být pouze jedno dítě nebo děti z jedné rodiny. Za děti zodpovídají rodiče. Ti ovšem musí dodržovat bezpečnostní vzdálenost dva metry. Dodržování těchto opatření budou kontrolovat hlídky městské policie.
Je na zvážení všech rodičů, zda z hlediska omezení šíření nákazy není bezpečnější vzít děti spíše do okolních lesoparků, na které je naše městská část naštěstí bohatá.

vyzaduji

Vloženo: 25.03.2020 – Eva Černá ; Přečteno 430 x
Vytisknout