Česká pošta, s. p. připravuje mimořádnou odstávku provozu datové sítě. V rámci této akce dojde k souvislému výpadku služeb, kdy nebudou dostupné veškeré centrální systémy a síť České pošty.

Odstávka provozu datové sítě je zcela mimořádná a týká se všech poboček České pošty, s. p.
a to i pošt 155 00 Praha 515, Hábova 1516 /3, 158 00 Praha 58,  Sluneční náměstí 2567 /8 a 150 04 Praha 54, Archeologická 2256 /1.

Uskuteční se po dobu nezbytně nutnou a to v rozsahu od soboty 15. 06. 2019 od 12:00 hodin do neděle
16. 06. 2019 do 21:00 hodin.

V rámci této mimořádné akce dojde k souvislému výpadku služeb, provozovny tak budou v off-line režimu
a na provozovnách bude znemožněno provádění veškerých služeb.

Rozsah otevírací doby ve dnech 15. – 16. 06. 2019:

Hodiny pro veřejnost pošty Praha 515:

Sobota 15. 06. 2019 – od 09:00 do 12:00 hodin

Neděle 16. 06. 2019 – zavřeno

Hodiny pro veřejnost pošty Praha 58:

Sobota 15. 06. 2019 – od 09:00 do 12:00 hodin

Neděle 16. 06. 2019 – zavřeno

Hodiny pro veřejnost pošty Praha 54:

Sobota 15. 06. 2019 – od 09:00 do 12:00 hodin

Neděle 16. 06. 2019 – zavřeno

Odstávka je mimořádná svým rozsahem, co se týká počtu poboček a omezení poštovních služeb. Klienti budou o uzavření pobočky České pošty informováni informační vývěskou, kterou bude pošta označena.

Vytisknout