Tel.: 235 011 316
E-mail: KolouskovaM@praha13.cz
vedoucí oddělení
matrika narození, matrika manželství,
státní občanství, agenda změny jména a příjmení


Veverková Jana (3. patro, č. 426)
Tel.: 235 011 312
matrika manželství, státní občanství, matrika narození,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství.
osvědčení k církevnímu sňatku


Herychová Pavla, DiS. (3. patro, č. 427)
Tel.: 235 011 314
  agenda státního občanství
zjišťování a udělování státního občanství, prohlášení o nabytí státního občanství,
osvědčení o státním občanství


Cestrová Marcela (3. patro, č. 427)
Tel.: 235 011 311
agenda státního občanství, zjišťování a udělování státního občanství,
prohlášení o nabytí státního občanství, osvědčení o státním občanstvíHlinovská Jitka (3. patro, č. 445)
Tel.: 235 011 460
E-mail: hlinovskaj@praha13.cz
agenda změny jména a příjmení,
zápisy do zvláštní matriky v Brně,
duplikáty matričních dokladů


Škrabalová Liběna (přízemí, č. 112)
Tel.: 235 011 318
E-mail: SkrabalovaL@praha13.cz
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou,
ověření pravosti podpisu) a jejich evidence,
správní poplatky, přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5,
agenda místní orientace, společenské agendy


Petrová Dagmar
(přízemí, č. 111)
Tel.: 235 011 307
E-mail: PetrovaD@praha13.cz
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu)
a jejich evidence, správní poplatky, společenské agendy - jubilejní sňatky


Záhorská Zdenka (přízemí, č. 112)
Tel.: 235 011 270
E-mail: ZahorskaZ@praha13.cz
matrika narození
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou,
ověření pravosti podpisu) a jejich evidence,
správní poplatky

Veverková Andrea, DiS. (3.patro, č. 445)
Tel.: 235 011 319
E-mail: VeverkovaA@praha13.cz
určování otcovství, matrika úmrtí,
zápisy do zvláštní matriky v Brně, duplikáty matričních dokladů

Zveřejněno: 23.04.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 63957 x
Vytisknout