Zveřejněno od:27.04.2023 0:00:00
Zveřejněno do:31.05.2023 0:00:00
Oblast:Odbor životního prostředí
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Stanovení termínu pro uplatnění připomínek na zpracování LHP Hl.m. Praha
Značka:MHMP 863737/2023
Původce:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav:Vyvěšeno


MHMP_863737_2023.pdf

situacni_mapa_zarizovaciho_uzemi_LHC_Hl.m._Praha.pdf
Vytisknout