Zveřejněno od:06.11.2018 0:00:00
Zveřejněno do:07.01.2019 0:00:00
Oblast:Odbor životního prostředí
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:ž. o zveřejnění vyhlášení Programu ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2019
Značka:P13-52187/2018 VA
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


MHMP_1664797_2018_PRILOHA_-_vyhl._Grantu_ZP_2019_na_MC.pdf

MHMP_1664797_2018_Zadost_o_zver._vyhl._Grantu_ZP_2019_na_MC.pdf
Vytisknout