Zveřejněno od:04.05.2021 0:00:00
Zveřejněno do:25.05.2021 0:00:00
Oblast:Odbor životního prostředí
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Posuzování vlivů koncepce „Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 – 2027“ na životní prostředí pod...
Značka:P13-21645/2021
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


ZZR_PDP_Dolni_Vltavy_2022_-_2027.pdf
Vytisknout