Zveřejněno od:29.08.2019 0:00:00
Zveřejněno do:26.11.2019 0:00:00
Oblast:Odbor školství
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:MHMP - Vyhlášení grantů v oblasti vzdělávání na rok 2020
Značka:P13-39862/2019 Č.j.:OŠ/107/2019/Vil.
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


MHMP_-_Vyhlaseni_grantu_v_oblasti_vzdelavani_na_rok_2020.pdf
Vytisknout