Zveřejněno od:09.08.2018 0:00:00
Zveřejněno do:05.09.2018 0:00:00
Oblast:Odbor školství
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Konkurzní řízení na funkci ředitele /ředitelky MŠ Vlasákova 955
Značka:P13-38347/2018 Č.j.:OŠ/98/2018
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


MS_Vlasakova.pdf
Vytisknout