Mašková Šárka, JUDr. (3. patro, č. 434)
Tel.: 235 011 313, fax: 235 521 076
Oddělení matrik

Koloušková Martina, DiS.
(3. patro, č. 426)
Tel.: 235 011 316
E-mail: KolouskovaM[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
vedoucí oddělení
matrika narození, matrika manželství,
státní občanství


Veverková Jana
(3. patro, č. 426)
Tel.: 235 011 312
E-mail : Veverkovaj[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
matrika manželství, státní občanství, matrika narození,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství.
osvědčení k církevnímu sňatku


Herychová Pavla, DiS. (3. patro, č. 427)
Tel.: 235 011 314
E-mail: HerychovaP[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
  agenda státního občanství, zjišťování a udělování státního občanství,
prohlášení o nabytí státního občanství, osvědčení o státním občanství


Záhorská Zdenka (3. patro, č. 445)
Tel.: 235 011 319
E-mail: ZahorskaZ[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
agenda matrika úmrtí, zvláštní matrika Brno,
určování otcovství, duplikáty matričních dokladů


Cestrová Marcela (3. patro, č. 427)
Tel.: 235 011 311
E-mail: CestrovaM[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
agenda státního občanství, zjišťování a udělování státního občanství,
prohlášení o nabytí státního občanství, osvědčení o státním občanství


Hlinovská Jitka (3. patro, č. 445)
Tel.: 235 011 460
E-mail: Hlinovskaj[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
agenda změny jména a příjmení,
zápisy do zvláštní matriky v Brně, určování otcovství


   Škrabalová Liběna (přízemí, č. 112)
Tel.: 235 011 318
E-mail: SkrabalovaL[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou,
ověření pravosti podpisu) a jejich evidence,
správní poplatky, přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5,
agenda místní orientace


Petrová Dagmar
(přízemí, č. 111)
Tel.: 235 011 307
E-mail: PetrovaD[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu)
a jejich evidence, správní poplatky, společenské agendy - jubilejní sňatky


Porazilová Nikol (přízemí, č. 111)
Tel.: 235 011 325
E-mail: PorazilovaN[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou,
ověření pravosti podpisu) a jejich evidence, správní poplatky,
společenské agendy - jubilanti, vítání občánků


Oddělení správního trestání


Baumruková Zuzana, JUDr.
(3. patro, č. 430)
Tel.: 235 011 495
přestupková agenda


Andrea Kalčíková, Mgr. (3. patro, č. 431)
Tel.: 235 011 494
referentka přestupkové agendy


Turková Monika, Bc. (3. patro, č. 431)
Tel.: 235 011 489
referentka přestupkové agendy
výkon trestu obecně prospěšných prací

 Románková Jana Mgr. (3. patro, č. 432)
Tel.: 235 011 424
E-mail: RomankovaJ[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
referentka přestupkové agendy


Meduna Marek (3. patro, č. 429)
Tel.: 235 011 492
referent
 registrace přestupků, archivní dokumentace a rejstřík přestupků,
statistika přestupkového řízení


Veverková Michaela  (3. patro, č. 432)
Tel.: 235 011 323evidence uložených pokut a nákladů na řízení
zprávy z místa bydliště (pověsti)
přípravné řízení o přestupku - místní šetření, sepisování oznámení
Zveřejněno: 23.04.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 96380 x
Vytisknout