Klášterková Zuzana Ing. (5. patro, č. 620)
Tel: 235 011 511
E-mail: KlasterkovaZ@praha13.cz
vedoucí odboru

 

Černý František (5. patro, č. 621)
Tel: 235 011 512
E-mail: CernyF@praha13.cz
vyřizování stížností, oznámení a petic, kontrolní činnost

 

Hacaperka Jaroslav (5. patro, č. 621)
Tel: 235 011 509
E-mail: HacaperkaJ@praha13.cz
vyřizování stížností, oznámení a petic, kontrolní činnostVokrouhlecká Lucie (5. patro, č. 621)
Tel: 235 011 515
E-mail: VokrouhleckaL@praha13.cz
kontrola příspěvkových organizací a příjemců veřejné finanční podporyMusílková Veronika, Ing. (5. patro, č. 621)
Tel: 235 011 510
E-mail: MusilkovaV@praha13.cz
kontrola příspěvkových organizací a příjemců veřejné finanční podpory
Vytisknout