Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo                                                                                            Tisková zpráva

 15. 6. 2022


Obnova krteňské aleje je dokončena

Městská část Praha 13 spolu s Komerční bankou slavnostně dokončily společný projekt obnovy aleje kolem historické cesty od usedlosti Chaby ke kostelu svatého Jana a Pavla v Krtni. Nadace Komerční banky a.s. – Jistota - darovala městské části Praha 13 účelově vázaný finanční dar ve výši 750 tisíc korun na realizaci projektu.

Úvodní etapa byla zahájena v roce 2021 výsadbou dvouřadé aleje 20 ovocných stromů a jednoho dubu. Akce pokračovala na jaře 2022 dalšími výsadbami a stavebními úpravami. Alej doplňují keře a vytrvalé byliny. Ve spodní vlhčí části v porostu vrb je vybudována retenční tůně a po jejím obvodu povalový chodník. Pro sportovce přibyly nové fitness prvky. K zastavení zvou odpočívadla s lavičkami a informační cedule.

„Ačkoliv je naše městská část z velké části tvořena sídlišti, systematicky a dlouhodobě řešíme zelené plochy ve veřejném prostoru. Obnova krteňské cesty je v tomto ohledu jeden z nejvýznamnějších projektů a děkuji Nadaci Jistota Komerční banky za velkorysou spolupráci v rámci skvělých sousedských vztahů. Věřím, že obnova historické aleje prospěje volnočasovým aktivitám obyvatelů Prahy 13 a vedle Centrálního parku a dalších míst se stane oblíbeným místem pro všechny věkové skupiny,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

„Projekt obnovy aleje kultivuje městský prostor a vytváří nové místo pro odpočinek i sportování obyvatel. Neméně důležitý je také význam obnovené aleje pro přírodu, kdy vysázené stromy pomáhají zadržování vody v krajině, což dále pozitivně ovlivňuje lokální faunu a flóru. Jsem rád, že se Nadace Jistota mohla podílet na obnově tohoto místa v blízkosti hlavní budovy banky,“ konstatoval Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky a předseda správní rady Nadace Komerční banky a.s. - Jistota.

Společný projekt městské části Praha 13 a Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota přinesl obyvatelům kvalitní relaxační místo a přispívá ke zvýšení biodiverzity na území třinácté městské části, kde Komerční banka působí a má své sídlo. Za několik let si zde bude možno natrhat ovoce a za pár desítek let se tato alej stane zelenou oázou ve městě.

Celková cena projektu činila 1,65 milionu, Nadace Komerční banky a.s. Jistota přispěla darem ve výši 750 tisíc korun.

Mgr. Lucie Steinerová

Vedoucí oddělení tisku a informací

Tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, mob. 773 784 245, E-mail: steineroval@praha13.cz

Otevření aleje Krteň 15.6.2022
Otevření aleje Krteň 15.6.2022Otevření aleje Krteň 15.6.2022Otevření aleje Krteň 15.6.2022Otevření aleje Krteň 15.6.2022Otevření aleje Krteň 15.6.2022
Vytisknout