Aktuální informace k prodeji bytového fondu 

-   v souladu s ukončením  lhůt, daných zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných
    zakázkách, byly  uzavřeny mandátní smlouvy na prodej bytového fondu,
    ateliérů a zastavěných pozemků.

-   vítězi výběrového řízení jsou společnost IKON, s.r.o. a společnost Centra a.s.

    prodej bytových jednotek , které bude realizovat  společnost   IKON,s.r.o.:
    Kurzova 2201-2202, 
    Borovanského 2203-2205
    Janského 2212-2214
    Borovanského 2215-2217
    Kurzova 2222-2225
    Přecechtělova 2226-2231
    Janského 2232-2237
    Přecechtělova 2238-2243
    Kurzova 2244-2245
    Heranova  1548, 1549  a 1550 
    Vackova 1551 

-   společnost IKON, s.r.o. má kontaktní kancelář 
    na adrese: 
Přecechtělova 2243, Praha 5,
-   úřední hodiny každou středu od 15.00 do 18.00 hod.
-   další informace o termínech budou zveřejněny také na www.ikon.cz  
-   tel. 777 757 871 nebo 272 739 251

   prodej bytových jednotek a ateliérů , které bude realizovat společnost Centra a.s. 
   Mohylová 1965-1966, 
   Husníkova 2078-2082, 
   Ovčí Hájek 2155-2164,
   U Jezera 2045-2047, 
   Horákova 2062-2063

-  společnost Centra a.s. má kontaktní kancelář 
   na adrese: 
Seydlerova 2451, Praha 5  (poliklinika Lípa) – 5. patro
-  úřední hodiny každé pondělí a  středu od 8.00 do 10.00 a
   od 13.00 do 18.00 hod.
-  tel. 296 113 376
-  p. Jiří Jánský –  mobil: 725 389 437, e-mail: jansky@centra.eu
   pí Bohumila Vestáková – mobil: 606 129 394, e-mail: vestakova@centra.eu
   pí Veronika Neoralová –  mobil: 724 033 781, e-mail: neoralova@centra.eu

-  uvedené společnosti rozešlou oprávněným nájemcům  do konce června
    informativní dopis, ve kterém sdělí  kontaktní adresy,
    telefonní čísla, postup prací, jednotlivé úkony a předběžné časové podmínky

Postup  prodeje bytového fondu:

 1/   9. 12. 2009 – zastupitelstvo MČ Praha 13 schválilo usnesením č. 420  prodej bytového fondu,
    ateliérů a zastavěných pozemků

 2/   vyhlášení výběrového řízení na dodavatele všech prací za účelem realizace prodeje
    dle zákona o zadávání veřejných zakázek musí být vyvěšeno  52 dní

 3/   vyhodnocení soutěže

 4 /  schválení vítěze soutěže v Radě MČ P13  (26. 4. 2010)

 5/ podepsání mandátních smluv na prodej bytového fondu mezi MČ Praha 13 a vítězi
     výběrového řízení

 6/  výše uvedené společnosti rozešlou oprávněným nájemcům  do konce června informativní
    dopis, ve kterém sdělí kontaktní adresy, telefonní čísla, postup prací, jednotlivé úkony
    a předběžné časové podmínky

 7/   zaměření bytových a nebytových prostor

 8/    zpracování  znaleckých posudků, prohlášení vlastníka a podání návrhu na vklad prohlášení
    do katastru nemovitostí
   

 9/   oprávněným nájemcům bude zaslána závazná nabídka, která bude obsahovat všechny
    relevantní informace

 10/ oprávněný nájemce, který se rohodne nabídku přijmout, musí nejpozději
    do šesti měsíců odeslat  závazný dopis, že nabídku přijímá

Následovat bude uzavírání kupních smluv, úhrada kupní ceny a podání návrhu na vklad

Zveřejněno: 25.10.2010 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 6626 x
Vytisknout