Soutěž Obec přátelská rodině je vyhlašována každoročně od roku 2008. Vyhlašovateli soutěže jsou MPSV a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Spolupracujícími organizacemi jsou Sdružení místních samospráv ČR a Rada vlády pro seniory a stárnutí populace.

Cílem soutěže je podpora obcí a měst, které usilují o rozvoj rodinné politiky a podporu rodin na svém území.

Městská část Praha 13 se v roce 2020 do soutěže zapojila poprvé a v kategorii měst a obcí nad padesát tisíc obyvatel získala první místo - spojené s neinvestiční dotací. 

Cílem projektu bylo prostřednictvím prorodinných opatření přispět k podpoře, realizaci či rozvojistability a soudržnosti rodin, mezigeneračních vztahů, vzájemné toleranci a respektu mezi generacemi, zdravotní gramotnosti občanů, zdravému životnímu stylu rodin, pozitivním vztahům k životnímu prostředí a slučitelnosti práce a rodiny.


Realizované aktivity projektu:

·  Dny zdraví Prahy 13 (Testování paměti a Víš jak vidíš?)

·  Mezigenerační hry – Jsme akční/mezigenerační

·  Butovický rohlík

·  Prorodinná opatření předškolního oddělení DDM Stodůlky (Programy Školička, Dobrodružná školička, Zvídavá školička, Zóna RaDKA a Herna)

·  „Obrázky se vzkazem aneb děti kreslí seniorům“

·  Prorodinná opatření v Klubu Kulička

 

Aktivity byly realizovány pracovníky Odboru sociální péče, Odboru životního prostředí, Místní agendy 21, DDM Stodůlky a Klubu Kulička. Do distribuce výtvarných potřeb v aktivitě „Obrázky se vzkazem aneb děti kreslí seniorům“ bylo zapojeno všech 10 základních škol zřizovaných městskou částí.

https://www.praha13.cz/Praha-13-ziskala-oceneni-za-pristup-k-rodine-1.html

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-13/13202/praha-13-je-obec-pratelska-k-rodine

https://www.praha13.cz/Obrazky-se-vzkazem-aneb-deti-kresli-seniorum-2.html

 

logo   logo

Vytisknout