Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji

a s kontaktním elektronickým čipem

 

Datum podání žádosti

 Doklad připraven k převzetí 

22.06.2020 - pondělí

29.06.2020 - pondělí

23.06.2020 - úterý

01.07.2020 - středa

24.06.2020 - středa

03.07.2020 - pátek

25.06.2020 - čtvrtek

03.07.2020 - pátek

  

 

Vyhotovený občanský průkaz  je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel  (výdej dokladů), Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice 
v úředních hodinách:

pondělí a středa od 8.00 do 17.45
úterý,
čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00

 

K vyzvednutí hotového dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.
Další informace k vydání občanského průkazu.

Vytisknout