Zveřejněno od:15.05.2018 0:00:00
Zveřejněno do:31.05.2018 0:00:00
Oblast:Odbor dopravy
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:OOP - cyklistické závody "Bike Prague 2018"
Značka:MHMP 728253/2018
Původce:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav:Vyvěšeno


MHMPXP8MVZH3.PDF

trasa.pdf
Vytisknout