Radnice Prahy 13 úspěšně dokončila přístavbu Střediska sociálních služeb Prahy 13 v hodnotě 30,5 milionu korun. Deset malometrážních bytů a společenská místnost pro kluby seniorů v nové přístavbě bude v plném provozu v říjnu tohoto roku.

„Péče o seniory a s tím spojená přístavba Lukáše je jednou z priorit naší městské části. Ta představuje, dle mého soudu, velmi efektivní a ekonomicky velmi výhodné řešení, jak v Praze 13 rozvíjet a zkvalitňovat další služby určené našim seniorům. V říjnu najde v nové části budovy Lukáše nový bezpečný domov další desítka seniorů, celková kapacita celého zařízení se zvýší o třetinu a kluby pro seniory zde najdou nové zázemí pro svou činnost,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka a dodal: „Přestože stavba byla, zejména v minulém roce, provázena problémy s dodávkami materiálů, vše se nakonec podařilo zdárně překonat a během letošního léta byly dokončeny interiéry všech bytů a společenských sálů“. 

„Přístavba byla zahájena na jaře v roce 2021 a je součástí areálu, ve kterém sídlí Středisko sociálních služeb Prahy 13.  Jedná se o výstavbu čtyřpodlažního objektu, kde ve třech podlažích je umístěno deset malometrážních bytů pro seniory a v přízemí se pak nachází dva víceúčelové klubové sály pro setkávání seniorů. Chtěl bych poděkovat vedení městské části za jeho správné rozhodnutí přistavit nové byty v Lukáši. Stejně tak velký dík patří zejména zaměstnancům úřadu MČ, kteří stavbu organizovali a pracovníkům zhotovitele a všem ostatním dodavatelům, kteří všechno postavili. Je skvělé, že se vše postavilo během jednoho roku,“ poděkoval ředitel střediska Jiří Mašek

Náklady na přístavbu objektu byly celkem 30,5 milionu korun, 26,8 milionu činily dotace od hlavního města Prahy. Zbylé finanční prostředky pokryla městská část Praha 13 z vlastních zdrojů a byly využity na dofinancování souvisejících činností s realizací stavby a dovybavení interiéru nábytkem a kuchyňskými linkami.

S přípravou staveniště a vlastním zahájením výstavby se započalo v březnu 2021. Podle plánu byla hrubá stavba dokončena na jaře letošního roku. V současné době probíhají poslední úpravy a administrativní činnosti směřující ke kolaudaci objektu. Nová část bude plně v provozu letos v říjnu.  Přízemí objektu se stane stabilním a moderně vybaveným zázemím pro kluby seniorů. Těch v městské části působí třináct a jejich členové svými aktivitami dokazují, že je pořád co dělat a umí se bavit i v pokročilém věku.

Lukáš - nové byty seniorům
Lukáš - nové byty seniorům
Lukáš - nové byty seniorům
Lukáš - nové byty seniorům
Lukáš - nové byty seniorům
Lukáš - nové byty seniorům
Lukáš - nové byty seniorům
Lukáš - nové byty seniorům

Vytisknout