Jak se zahušťuje na Praze 13 aneb „kultivace“ po starostensku

Na území MČ Praha 13 začíná další rozsáhlá výstavba. Na místě bývalé budovy Paprsku, na Šostakovičově náměstí, v rámci „kultivace části lokality“ má vyrůst projekt s více než 270 byty a 330 parkovacími místy. Nad přízemní částí má být postaveno šest bytových věží o výšce 6 až 13 pater.
Velkou částí Prahy 13 jsou sídliště, pan architekt Ivo Oberstein se svým týmem zamýšlel vytvořit zdejší výstavbou místo sice pro velké množství lidí, ale příjemné k žití (nejen k přespávání). Místo se spoustou zeleně, kde jsou obytné bloky doplňovány nižšími objekty občanské vybavenosti.
Na Šostakovičově náměstí to byla budova Paprsku, obklopena osmipatrovými paneláky, ze kterých byl výhled na kostel Sv. Jakuba Staršího a starou zástavbu Stodůlek. Paprsek pomalu dožíval, ale i tak zde měli občané možnost si nakoupit. Teď zde není nic.
Developer plánuje postavit výškové objekty, které nekorespondují se stabilizovaným územím, nejsou v souladu s okolní zástavbou a ani v ničem nenavazují na starou část Stodůlek (stará náves, kostel Sv. Jakuba Staršího, statky). Staré Stodůlky jsou přitom balzám na nervy!
Okolní SVJ se proti výstavbě spojila a na finanční zátěži spojené se žalobou se podílí i Pirátská strana. Bohužel nemá žaloba odkladný účinek. To znamená, že developer může začít původní stavbu bourat. A to už se stalo. Nyní už zabírá pozemky, na kterých bude stanoviště k výstavbě, cestou k metru jsme obklíčeni zátarasy a hlukem. 
V současné době v mnoha městech České republiky platí nové zásady pro spolupráci s developery, a je tak vidět posun v rámci rozumného architektonického rozvoje a ve snaze nezatížit městskou infrastrukturu.
Každý developerský projekt přináší městům významnou částku do jejich rozpočtu. Z toho se pak financuje veřejná infrastruktura. To ale pro Prahu 13 neplatí. Současné ani předešlé vedení radnice se současným, ale i minulým a předminulým starostou (protože stále stejným), to nepodpoří.
A takhle se budou developeři na Praze 13 chovat i nadále, nebudou brát ohledy na stávající zástavbu, nebudou respektovat stabilizované území, nebudou se muset podílet na vybudování navazující infrastruktury, protože je k tomu nikdo z radnice nebude tlačit. Pokud bude na Praze 13 „podle ODS“, nikdy se nic nezmění k lepšímu.                                                                                                                                               Jana Horká

K uvedenému tématu se vyjádřil také Petr Zeman, místostarosta MČ Praha 13

Je nutno uvést některé informace na pravou míru. V první řadě je třeba zdůraznit, že vedení městské části nedisponuje žádnou právní možností, jak zabránit soukromým vlastníkům ve výstavbě na pozemcích, které jsou v jejich vlastnictví, což je právě případ stavby na Šostakovičově náměstí.
Zjevnou nepravdou je tvrzení, že vedení městské části neřeší s investory infrastrukturu a stabilizaci území. Naopak, jako účastník řízení, se aktivně snažíme vyjednat maximum možného, co se týká parkování, úpravy okolí i zařazení obchodní infrastruktury do projektu. Příkladem je např. výstavba v sousedství polikliniky Lípa.
Co se týče kvality architektury, je velmi obtížné, ne-li nemožné, toto jakkoliv ovlivnit, pokud investor splňuje všechny zákonné předpisy z hlediska stavebního řízení. Stavební úřad je zcela nezávislý orgán státní správy a vedení městské části není jeho nadřízenou složkou.
Jakékoliv právní kroky nepodložené reálnou možností něco ovlivnit, by byly jen mrháním veřejnými prostředky.
Tvrzení, že každý developerský projekt přináší městům významnou částku do jejich rozpočtu a MČ Praha 13 toho nevyužívá, nechám raději bez komentáře, neboť jsme s developerem uzavřeli darovací smlouvu na 10 milionů korun a za tyto peníze realizujeme přístavbu Domu dětí a mládeže Stodůlky.
O smlouvě bylo zastupitelstvo informováno, ale paní zastupitelka pravděpodobně nedávala pozor. Navíc bylo za peníze stavebníka vybudováno provizorní parkoviště při ulici Vlachova, které slouží obyvatelům po dobu výstavby. Osobně se domnívám, že politizace takto důležité problematiky, jakou nová výstavba bezesporu je, ničemu neprospívá. Nám všem společně jde přece o to, aby nutné negativní dopady rozvoje Prahy 13 v co nejmenší míře ovlivnily kvalitu života obyvatel naší městské části.                                                     Petr Zeman

Vytisknout